2010-10-04

beRKAMpunG DI joHor


actuaLLY PERgi joHOr utK BUat REsercH etR. pasAL froZEn fooD..

TApi samBIL BUAt resEARch...HOliDAy lA...
beST MEmaNG BESt TApi penaT Skit sebAb JAdi drivER...
TApi ENJOY!!!!

fIRSt daY BERKAMpuNG kaT RUmaH AniE DI muAR..
EsOK PAgi buAT REseaRCh KAt nORLie FROzen fOOD...
MALaM TUe puN TIdo KAt umaH AniE LAgI...
haRI KEtiga PUN BUAt reSEaRch laGI KAt noRliE FROzen fOOd jugAk
And THEn haRI YAng saMA pergi keNDURi kaHWIn kaKAk ryaH...

TIme kenduRI KAkaK RYAh suaSAna MEMAng besT sesaNGaT SEBAb kiteoRAng samPAi memANG TIMIng yANG BETuL = pengaNTIn samPAi!!!!
meMAng baNYAk LA PENGAntiN LELAki kenA TOL... SAMpaI NAk bersaNDing pun kenA haLAng  DENGAn bebudAk yaNG NAk duIT TOL...
KELAka LA... HahahahahahaHAHAHA....
TAk kELAkar KER?
MALaM Tue tiduR KAt kamPUng sg suLOh batu pahAT..
ITu kamPUng saYA!!! HAhahahahaHAHA

maCAm-mAcaM PERANGai pemanDU dI JOhor.
baRU aQ TAhu...
aDE YAng naK MEngorAT SEBaB TAYAr kereTA caNTik... fOLLow kerETA KOt... 
NAsIB aQ taK inGAt NOmbor plaT...
IngaT DEPAn jerr W????
meMAng serAmmm...
taK CukuP DENgaN itU...
Ade pLaK MAin BUaNG SAMpaH...
Nie memANg aQ gerAm...
AngIN SAtu baDAn...
aQ keJAr keRETa gEN-2 JLP ---
HUh! naSib diE laJU gILeR...
KaLAu taK...
HAhahahahaAHAHA.... 

tuKAr toPIC puLAk...
BAnyaK RUPAnya pusaT REKreASI DI JOhor..
banYAk keR??? BoLeh la...

kaMI PERgi ke pusaT REKREASi punGGur...
tempAt agAK paNAS...OFCOz la PERGi tiME MATAhaRI MENCAcaK KAt aTAs kepALa...
teMpaT BIasAR JeR... BOLey la uNTuk TENGoK PANtaI...
DIseBAbkaN TEMpaT YAng aGAk biASA DAN SUhu cuacA YAng mungkIN cecaH TAkaT DIdiH..
MELAmpaUNYa...hAHAHAHAHahahaha
kaMI PUN BEREdar seseGERa yaNG MUNGkin...
sebELum menINGGALkaN PUNggUR SEMPAt jugaK LA siNGGAh di rumaH SAudaRA YaNA...

kaMI MAhu lebIH LAgI...
TAk cuKUp dengAn puNGGur...
KAmi peRGi pusaT REKrEASi minyAk beKU...
PERMANdaNGAn memaNG SUperB...

Apa YAng berlaKU SEPANjaNG BERAda di jOHOR...
MEMaNG CAMbesT....

aNTARA GAmbaR YAng teraKAm...
coMEL TAk??? ofcoz deaR

KEnaPA uMAi paNDAng aQ maCAm tUE???
Cun saNGAt kerr???
wakakakakaa

faMILy baHAgiA...plus mBX skaLi

muLA-muLA gamBAr bersaMA kawaN DI siNI..
PAStu...tuttttttt....

coMEy giLer gaMBaR niE...

enJOY thE momEnts...
taK GheTi-gHEtI...

No comments: