2010-11-14

raGAm maHU tuNAng

DaLAm FAmilY aQ..
nIE LA pertaMa kaLI buaT MAjLis pertunANGaN...
DUa KALi plaK TUe..
lelaKI DAn peremPUAn...
aBAng daN KAkaK...
memaNG SENGaL LA MASing-masING...
aQ naK CERIta paSAL diEORaNG NIe...

pasAL aBAng aQ yaNG SOraNG NIe...
dIE KENA chICKen pox tiME NAk tunaNG nie...
wakakaKAkaka...
MEMAng jaTUh 'SAhaM' Laaaa....
hahahahaha...

SApe yaNG PEning???
maK Aq JUGAk...

beLum ciTER PASaL BAju tuNAng kaKAk aQ...
saNGAt uNIK...
"KAin kaPAn saPER NIE"
"nIE naK BUAt kaIN TELekuNG NIe..."
"KAin aPER nier??? sesUAi ker???"
aNTAra koMEN-KOMEn bajU TUnaNG KAkaK aQ...
sO, KOraNG DAh boLEh piKIR MAcaM MAna BAju kaKAk aQ...
wakakakakakakaka...
taPI She saID: " oK La... BAju nIE CAntiK AFter BUAt MAnik-MAnik kaT BAju tuE..."
So, we waIT n See...
naNTI aQ picTUREKAn baJU TUnaNG KAKAk aQ kaT enTrY akAn daTAng ...
After baJU TUE SiaP La...
TAk saBAr naK TGk BAju tuE SIaP...
WakaKAKAKAK...


MEMaNG LAwaK LA...
LAwaK...LAwaK...LAwaK...
KORAng x LaWAk???
Ade aQ herAn!!!!
hahahahahaha

No comments: