2010-12-15

daPAt saTU penYAkit...

PEnyaKIT Apa YAng sAya DApaT???
uLser MULuT!!!
SAkit sangAt..
CUba TEngok keSAkitaN ULser MUluT A.k.a MAta IKaN aQ niE..

biLa DAh saKIT SAyA menGooGLe la aPA yaNG PAtut uNTUk RIngaNKAn kesaKItaN ULseR MuLUt nIE..
seteLAh menGOOgLE DApaTLa BEberaPA inFo NIE..

MEngaPA uLser mULut terjaDi???
1. janGkiTAn (infeKSi)
2.peruBAhaN HORMaN
3.STRes
4.keKURAngaN ZAt maKAnaN (zat besi, folik asid dan vitamin B 12)
5.alahan
6.antibodi (daya tahan badan) yang lemah
7.alahan
8.radioterapi
9.kimoterapi

baGAimaNA menGuBAti uLser mULut???
1.gunaKAn baHAn kumURAn anti-sepTIk
2.saPUKAn geL or KRIm peNAhaN SAkit
3.kekaLkaN KEBersiHAn mULut
4.maKAn makAnan LEMbut
5.elaKAn maKAnaN PEDAS daN PANaS
6.baNYAkkaN MINUm aIR

PEtua???
CUbit asaM KEpit daN LETAKkaN DI TEMpaT ULsER MULut taDi SeLaMA 3 MIn.. hahahaha...

p/s: jiKA anDA MengaLAmi uLser muLUT LEBih dari 14 haRI siLalaH MEMbuaT PEmeriksaAn di KLiniK GigI BERHAmpiraN UntuK MEMAStikaN IA buKAn LesI KAnser aTAu pra-KAnser.

diHAraPKAn reADERS SEmua HAraP MAkLum..
hehehe..

No comments: