2011-02-18

aNGpaU Di maLAm juMAat..

DApaT AngPAu tiME MaKAn kaT AnjuNG, segaMAt 
~~saPE YAng dOK SEGAmaT TAHu La kaT Nerr..
maKAn tiME MAghrIB COz naK TEmaN MEMber yaNG PuaSA..
sO uNTUk MENDApaT TEMpIAs bERpuaSA nIE, aQ teMAnkaN MEREka BERBUka PuaSA..
raSA TAu temPIAs puAsa Tue..
hehehe...

naK JAdIKAn sTORY...
KITeoraNG MEmaNG MENdaPAt caHAya
~~TAk perLU NAk peliK SAngAt..
caHAya PERAraKAn ciNA...
MEmaNG MERiaH
-muzIK BERGENdaNG
-AmOI CAntiK
-BUAh LimaU
-LAmPU CAntik
-naGA
-......
-AngPAu

nIE paLING BESt..
siAp kejaR ORAng CIna tUE SEmaTA2 NAk anGpaU...
biLa DApaT...

JAcKpot!!!

reZEki NIEE...

HAHAHAHA....
PERpuN KITa KEna INGAT
'maRI pergI MAsJID!!!!'

No comments: