2011-03-15

baLa-BaLa...

BAzIRRR!!!!memBAzIRRR!!!! memBAzIRRR!!! memBAzIRRR!!! BALa-baLA...
GILer taK MAraH...SApa TAk maRAh kaLAu daH DUa KALi aQ beLi NOmbOR pIN daN DUa-DUa SAlaH!!! So saPE NAk beLIKAn yaNG KALi ketiGA niE??? koraNG???..yaNG KALi ketiGa,kLO SALaH JUgaK MEManG TAK TAHu La NAK caKAp aPa...disaSter!!!
secaRA totaL, aQ teLaH MEMbeLaNJAkaN TIGa PULuh Lima riNGGit enaM POSEn HAnya UTtuK NOMbor pIN SePULuh hiNGGIt...pE CEr???

kepAda PIhaK UitM TOLong caKAp ELoK-ELok baGi MENyenaNGKAn peLaJAr-peLaJAr memBELi nomBOR Pin...KEpaDA maKcIK-MAkciK DAn pakCIk-pakcIK BSN toLOng buaT SERVIs yaNG MESra PELAnggAn...KEpaDA DIri sendiRI toLong janGAn syOk SENDiri...wakakaka!!!

tengaHHAri juMAat, beLI NOmBor 4D Pin  di BSNBAHAU...MEMaNG penING La TIme tuEE seBAb baRu taHU RUpA-ruPAnya BAnyaK GiLer JEnis nomBOr piN, SEDiaKAn duIT Jerrr.... aISSHhhhh... baLA-BALa...
TERAng puNya TERAng deKAt paKCIk BSN TUe <POt peT POT PEt poT PEt>
"tuLis diPLOma penDIDIkaN kaT SIni"
"oK,BERApa?"
"DUo pULoh hIngGit"
"maHALnyA...BUkaN SEPuLoh kER?"
"TUk LepAsaN sPM jER memAng sepULoh jErrr... TApi KALAu AdA pUN LIma BELaS HINGGit tuE PUn tuK LEpaSAn diPLOma unTUk pergi UPU.."denGAn NAdA peNUH keyAkiNAn.
"saYA naK YANg untuK UPU Laa" taK NAk kaLAh, naDA mesTi KOnfideN...
"tuLis LePAsaN DIpLoma"
"OK teriMA kaSIh"
taK aPA...BOleY moHOn uNI LAin... hahaha...

petaNG AhAd
"nombOR Pin LiMA beLaS HInggiT ERk??"
"taK La..sepULuh jerr"
"yE Ker? keNA tiPU ker niEE?"
"aQ raSA, ko BELi untuK MOhoN Uni LAin La.."
"aLAAAA...TAk per Laaa aQ beLi GUnA BSN KO Laaa"

paGI IsNIn
"naK BELi noMBor pIN SEKAraNG Kerr??
"oK jer kaLAu ko Free"
"ok.joM Laaa..."

saPE NAk nOmBoR Pin niEE??? aQ baGi...

petaNG isNIN
"NAk tahu TAk??"
"peR DIee?"
"kaU KEna BELi noMBor pIn LaGI.."
"wHAt???!!!!!!"
RESpoN: aNGGuk kePALa JERRR


BaLa-BALa.... 

No comments: