2011-05-31

kemPunAn...

nIE KEMpUNAn buKAn sebaRANg kemPUnaN.. KEMpUNAn nIEE SANgaT BERBAHaYa...

aIShhh maCaM LaIn maCaM jEEEr.... KEMpUnaN SAngaT nIee...

maNA IDokNyerrrr... aQ puNYa La SEMaNGAt naK TENGok MUviE PALiNG TiP TOp aBAd iNi...  mUviE ApER LAgI??? NurkasiH Laaaaa... naK TENGOk saNGAt.. memAng aQ KELuaR RUmaH UntuK TENGOk WAyaNG... 
ORAng LuaR My siS beRia-riA KaTa ciTer niE SEDIh + roMaNTIk + beSt + WAJiB TOntoN,,,, sO TERINgIN La naK TENGok cerITa nurkaSIh...


tapI MALaNG NYerrrrrr.... CIneMA kaT BAhaU TAk de ceriTA nur kaSIh... mesTi koraNG TAk percaYA kaN??? YERLaaaa muVIe puNYerrr gemPAk, taK AdA kaT CIneMA... PERCAaaaaaya Laaaaaa#style lagu sitinurhaliza~percaya...
Ade juGAk ciNEma CERUk yaNG DIPInggIRKAnnnnnnn.... saDisssss betuLLLL...


sebeLuM PERGi ciNEma BAhaU, memaNG DAh check IT Out kaT inTErneT, MEMAng taK AdA... YerLaaa kITa IDOk Le naK PERCAya huNDREd perceN KAt interNEt saJA, maNA LaAA TAu mereKA taK SEMpaT Nak uPDAtE-UPDAte NIEEE... So,PUnYA La haTI baTU, naK TENGok DENGaN KEpaLa maTA sendirI aDe ke IDOk ceriTA nurkaSIh niEEE,, As u OLzzz taHU, MEMAng taK AdA La CERita nURKASIh niEE... SOb99x ='(  


TAkkaN BALik dengAn tiAdA jaMUAn maTa ~~aNTe-aNTe seMUa paHE NGaN aYAt aMBo tUEEE??? MaKSUd aMBo... taKKAn baLik ciNEma TAk tengoK CERIta Apa-Apa, sO KitE PiLiH CERItA yaNG PALing kLakA daLAm sejaRAh hOLywooD ~~Ye ke??? aQ mAin hentaM KROmO Jer paSAL SEJArah TUeee...  NAk aQ reviEw paSAL CERita NIee kErrr??? taK AdA mOOD Laaaa... raSa KEMpuNAn taK HiLaNG LAgI Nieee... kiHkiHKIh... 

aLaaa kLo cerITA oMPutIh nIEEE, SEmua OkaY.. CUbA KLo cerITA meLaYu Ade jeRR NAk kuTUk... 
poTpetpotpetPOTPetpOtpetpotpetPOTPetpOtpoTpetpotpetPOTPetpOtpET...
poTpet......
poTpet................
peRGGGHHhhh peNAt memBEBEL Niee...caKAp puN TAk guNA Laa... aPEr puN TAk boLeYYy..

taKper La haDAp mV SOUNDTRAcK nurKAsiH Pun taK PeR... HEheHEHehe..

No comments: