2011-05-24

SUaRa KECiL raKYAt uNTUk LyNAs@geBEng

"Kita lihat nanti reaksi keluarga serta 20,000 pekerja di Gebeng sekiranya kerajaan negeri terpaksa mengambil tindakan menutup seluruh kawasan perindustrian tersebut. Satu sesi penerangan akan diadakan  dan rakyat berhak membuat pilihan sama ada inginkan pelaburan yang memberikan manfaat kepada rakyat atau tunduk kepada suara yang menentang pelaburan," jelas MB PAHANG ketika Persidangan DUN Pahang ke-12
laPOraN Di petiK DArI daTo' tuaN IBRAHim


kLo koraNG ArIF pASaL LyNAs Nie, mesTI koraNG TAhu kebaIKaN DAn kebURUkkaN SYaRIkaT DArI AustraLia Nie kaNNNNNnn.. kaN3.. =P
yaNG TAk taHU ~~SILa La RAjiNKAn tanGAn mintaK TOLong kaT POkciK GOOgLe NUn...
So, kLo daH TAhu mesTi koraNG RAsA tercaBaR DENgaN aYAt pOKCIk nIE KAnnnn....( Ini BUkaN PAsaL poLITIk!!! ~~bukaN MInaT aQ pONNn)... seBAb aPe perLu gRRRRRrrrr??? seBAb aDE taK BETuL DEngaN UCApaN PokCIk nIEE... MEh siNI aQ baGI uLaNG TAyaNG KEmbaLi... (verSioN CUt taUUUUuu..)


rakyat berhak membuat pilihan sama ada inginkan pelaburan yang memberikan manfaat kepada rakyat atau tunduk kepada suara yang menentang pelaburan


oK! SEbaGAi raKYAt... aQ naK TAhu aPa MAnfaAt yaNG aQ daPAt daLaM PELaBUraN Niee??? 
duIT BERjuTaaaaa>>>$$$$$$...??? ~~kLo daPAt... =p 
PELuaNG PEkeRJAaN??? 
....
???


JAngaN dISEbaBKAn HAnyA sAtU kebAikaN, LuPA sEpuLUh KEBUruKAn...


MESti aDE SEbaB MeNgApa MEnentaNG sesUAtU PELaBURAn ItuEE???.. tIDAk muNGKIn menJAdI RAkYAt yaNG memBAbibutA mengiAkaN SAjA.. aQ pernAh denGAr aNTaRA ayAt yaNG pernaH TERLontaR daRi MULut pOKCIk-moKCIk yaNG CERDIk paNDAi KAt maLaYSIa Niee "JAdiKAn iKTIbaR ApA YANg berLaKu dI FUkushIma". 
SEBAgaI RAkyaT, aQ jaDIkaN IKtiBAr aPA yanG BERLaKU DISAnA...


peLaBURAn itU BAgus jiKa TIdaK MENgaNCAm kesELaMAtaN RAKyaT


pLesssssssssss... 
hentikan lynas@gebeng!!!... 
cari pelaburan lain yg lebih selamat...No comments: