2011-12-08

kesiBUkAn untuK HIDUp...

kaLaU KORAng baCE TAjuK KALi nIE MEStI KORAng taHU TAHaP KEsibuKAn aQ MENgaLahKAN PERDAnA menterI TApi sebenaRNYerrr taKKKK puNNNNNNN!!!...
WAkaKAkakAKa...

ENtaH SEBuK PASAL Ape entaH.. So daH LaME TAk menJENgUK BLog keREk niEEE...
WAKkaKAkaKAK...

biLer daH LAme taK JENGuk sO BAnyaK CeritA yaNG NAk stoRy nIE... TApi maCAm taK SESwaI jer naK StorY SEKAraNG >> 'BAhaN BAeK' TAk aDE SEKAraNG Laa....

eH ALaMAk leCTERUr tuE DAh tenuNG aQ Laaaa... aQ keNA StoP SEKaRAng nIE...

oK baI >> TRAdemaRk faCEBooK KAwaN aQ..NAMpAk sanGAt aQ nIE SUkA tirU ORAng kaNNN??? PEduLi haPE aQ.. OkBAi...waKAkakAKakAKA...

No comments: