2010-11-30

gomO KLaTE GOmo

edISi cuTI-CUTI MALaYSia KALi niE..
'keLaNTAn'

 BiLer caKAp paSaL KELantaN..
MesTI TERIngaT..
MAkanAN DIEoraNG MAnis..
sYOKNYer sHOppiNG..
Hahaha..

memAng PUN..
TApi baB MAnis tuE DAh kuraNG KOt..
 seBAb setIAp kaLI MAkaN KAt uMAH ORAng kelAntaN..
TAk der La MAnis sAngaT..

ActuaLLy..
perGI KELaNTAn bukaN SEMAta-MAta HOLidaY..
peRGi denGAn tuJUAn menYUNTIng buNGA d taMAn...
hahahaha..
baK KAta ORAng..
samBIL menYELaM MInum aIR..
So samBIL MEminaNG KIte hoLIDAy laa...
hehehe...

AntAra RAgaM YAng semPAt teraKAm..
heHEHe...

pengKALaN KUbur desTINAsI PERTAma UnTUK ShopPING...
baJU MEMaNG MuRAh..
beLUm kirA toto..
pinGGAn manGKUk..
maCAm-maCAm aDa..
MEManG ENjoY MemBEli...
muRaH BAbe..
saPE TAk naK???
tApi oraNG CAkaP..
LEBih enJOY PERGi ranTAu panJAng..
MALaNGNYa kiTEORG taK SEMpaT PUN NAk pergI SEBaB DAh penaT SANgat..
huhuhu..

paSAr siTI khadijaH...
maCAm-maCAm aDA..
TUduNG.TELekuNG.BAju kuRUNG.KAin. keropok.asaM.etC
MUka PENaT ShoPPIng..
taPI TAk der La ShoppING MAne..
hahaha..


SELepaS SHoppING...
merancAng unTUK MELaWAt rumAh ciKGU AziMAh..
saKSIKAn piC DI BAwaH..
SEMEMaNGNYER PENuh debaRAn untUK SAMpaI KE destiNAsi d tuJU..

MENinJAu daHULu aIR DI SUngaI..
BOLey seberaNG Ke taK??
HAHAHA..
BoLey aTAu taK..
KItE SEBERAng saJA...
HEHE..

nUN di SAna..
MUka PEnuh cuaK..
TApi dI HAti penuh teruJA..
FIRSt tiME NAIk boT..
FREe jer sebaB BOt niE MiLik kelUArgA cIKGU AziMAh..
memaNG BEst..
hehehe...

sebeLUM PULaNG KE RUmaH..
KAmi sempAt La SInggaH DI WISma RAfisaH BAtiK
meraKAmkaN SAat-saaT MANis di depaN PERKARAngaN WISma..
hahaha...

kaMI SEMPAt berjaLAn paDa WAktu siANg JEr..
kerAna...
maLAm is tyME TO HUjaN LEbaT..
TAk per La..
aSALkaN JAngaN BANjir sUDAh..
HAHA ~~CHOiiii...

menGIkut peraNGKAAn oraNG RAmaI..
KELaNTAn aKAn banJIR Saat-saaT MUSim tengkuJUh nIE..

So..
sebeLum terLEwaT BAik kiteoraNG BALik duLU..
taPi..
HOpefuLLy janGAn La baNJir..
huhuhu


No comments: